Bildbyrå Stockholmsfoto - Bildbyrå med bilder från Stockholm
Bildbyrå Stockholmsfoto - Bildbyrå med bilder från Stockholm
Hem | Bildarkiv | Inspiration | Användarkonto | Kontakt | Bildbyrå StockholmsfotoVillkor vid bildanvändning

Bildbyrå Stockholmsfoto

Leveransvillkor för rätten att använda bilder till vilka Bildbyrå Stockholmsfoto har publiceringsrätten. Dessa villkor accepteras genom mottagandet av bild eller genom att skissbild från Bildbyrå Stockholmsfotos hemsida sparas ned lokalt digitalt.

Paragrafsymbol§ 1 Bilder till påseende - lågupplösta skissbilder
Bildbyrå Stockholmsfotos bilder finns tillgängliga på www.stockholmsfoto.se och www.stockholmsfoto.com för påseende och skissunderlag. Detta innebär inte någon rätt för Kunden att i övrigt använda bilden.

§ 2 Användande av bilder - högupplösta bilder
Kunden ges rätt att använda bild som är utlagd på Bildbyrå Stockholmsfotos hemsida om nedanstående krav uppfylls:
a. att Kunden gör en beställning av önskad bild med angivande hur bilden ska användas.
b. att Bildbyrå Stockholmsfoto accepterar och godkänner användningen för bilden genom att en bekräftelse av beställningen skickas till Kunden i form av en faktura.
c. att Kunden betalar i enlighet med betalningsvillkoren på fakturan.
Med användande av bild avses varje form av publicering, reproduktion eller visning som går utöver påseende och användning som skissunderlag. Om Kunden önskar använda bild utöver godkänt användningsområde, krävs det en särskild överenskommelse om detta.

§ 3 Tiden för användande av köpt bild
Kunden har rätt att använda betald bild utan tidsbegränsning.

§ 4 Användande av bild på Internet
Kunden har rätt att använda betald bild på Internet och i epost vid obegränsat antal tillfällen under obegränsad tid inom sin organisation eller företag. Bild köpt enbart för användning på Internet och epost får inte användas i tryck eller andra medier. Användarrättigheterna kan ej överlåtas.
   
§ 5 Användande av bild i tryck
Kunden har rätt att använda betald bild i tryck vid obegränsat antal tillfällen under obegränsad tid inom sin organisation eller företag. Bild köpt enbart för användning på tryck får inte användas för internet och epost eller annan digital användning. Användarrättigheterna kan ej överlåtas.
   
§ 6 Leverans av bilder
Bildbyrå Stockholmsfoto levererar beställd bild via internet i fullt färgomfång i Adobe RGB 1998. Kunden ansvarar för eventuell tryckanpassning av bilden.

§ 7 Avbeställning
Om Kund önskar avbeställa bild och avbeställningen sker inom 30 dagar från datumet från beställningen reduceras priset med hälften av det fakturerade priset för bilden ifråga, förutsatt att bilden inte har använts inom denna tid. Vid senare avbeställning medges inte något avdrag på priset.

§ 8 Byline
Vid varje användning av beställd bild, ska Kunden ange ”www.stockholmsfoto.se" och fotografens namn i nära anslutning till bilden, eller på ett sådant sätt att den intresserade lätt kan se vem som är upphovsman till bilden, t ex i en fotografiförteckning. I det fall byline utelämnas debiteras ett påslag om 100% på priset för aktuell bild. Av bl a estetiska skäl kan undantag göras från denna regel, dock först efter bildbyråns godkännande.

§ 9 Villkor för publicering på Internet/intranät
Observera att upphovs-rättsliga regler och lagen om bild i reklam även gäller för bilder på Internet. Bilder som publiceras på Internet/intranet får endast publiceras lågupplöst. Max 1920x1600 pixlar.

§ 10 Kränkning
Kunden förbinder sig att inte använda bild i sammanhang som kan anses vara kränkande.
   
§ 11 Manipulering av bild
Kunden får ej manipulera eller beskära beställd bild på ett ovarsamt eller direkt oestetiskt sätt. Större ingrepp kan ske först efter Bildbyrå Stockholmsfotos godkännande. I kombination med olovlig bildanvändning sker ett påslag om 15% av aktuellt prisbasbelopp per publicerad bild.

§ 12 Ansvarsbegränsning
Bildbyrå Stockholmsfoto ansvarar inte i något fall för ekonomiska anspråk från tredje man med anledning av rättigheter knutna till person, varumärke, eller upphovsrättsligt skyddat verk på beställda bilder. Om bild med identifierbar person används i reklamsammanhang förbinder sig Kunden att inhämta tillstånd (Enligt lagen om namn och bild i reklam, 1978:800) och utbetala skäligt modellarvode till personen i fråga. Ansvaret vilar helt på den som använder bilden. Notera även att modellbilder endast får publiceras i enlighet med pressens etiska regler. I känsliga sammanhang såsom sex, politik eller läkemedel ska medgivande till publicering av bild inhämtas av Bildbyrå Stockholmsfoto/modellen/modellerna ifråga. Bildbyrå Stockholmsfoto hjälper gärna till med att finna person som finns på bild eller med att finna rättighetsinnehavaren till på bild publicerat varumärke eller upphovsrättsligt skyddat verk. Samtycke behövs ej i de fall där det är omöjligt att identifiera personen i fråga, eller om användningen är redaktionell.

§ 13 Olovlig publicering
Vid olovlig publicering debiteras 15% av aktuellt prisbasbelopp per bild och publicering.
   
§ 14 Ändringar och tillägg
Om Kunden vill göra avsteg från något av dessa villkor förutsätts att separat skriftligt avtal upprättas mellan parterna.
   
   
   
Kontakta Bildbyrå Stockholmsfoto om du har frågor.
[email protected]
Tel 08-10 46 42

 

Flygfoto från Stockholm. 
Flygfoto från Stockholm. Det är fantastiskt med flygfotografier, se några riktigt fina bilder från ovan..

Flygfoto från Stockholm


Folklivet - bilder från Stockholm

Folklivet i Stockholm. 
Stockholmare och besökare från hela världen gör Stockholm till en spännande och dynamisk storstad..
Stockholmare och besökare från hela världen gör Stockholm till en spännande och dynamisk storstad.

Gamla stan - bilder. 
Bilder från Gamla stan, Stockholms hjärta, huvudstadens historiska mittpunkt..

Gamla stan - bilder från Stockholm


Djurgården - bilder från Stockholm

Djurgården - bilder. 
Bilder från Djurgården, grönare och skönare än någon annan del av staden..
Bilder från Djurgården, grönare och skönare än någon annan del av staden.

Sommarbilder från Stockholm. 
Sommarbilder från Stockholm. När dygnsmedeltemperaturen är +10 grader eller mer minst 7 dygn i sträck är det sommar i Stockholm och det brukar normalt inträffa 13 maj..

Sommarbilder från Stockholm


Senaste bilder


Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Bildbyrå Stockholmsfoto | Högbergsgatan 25, 2tr, 116 20 Stockholm | +46 (0)8 10 46 42 | +46 (0)737 20 38 85 | [email protected]
Producerad av Reaktion
med kraft från
Eyebeep Publicering