Bildbyrå Stockholmsfoto - Bildbyrå med bilder från Stockholm
Bildbyrå Stockholmsfoto - Bildbyrå med bilder från Stockholm
Hem | Bildarkiv | Inspo | Användarkonto | Kontakt | Bildbyrå StockholmsfotoVillkor vid bildanvändning

Bildbyrå Stockholmsfoto

Dessa villkor accepteras genom att bild från Bildbyrå Stockholmsfoto sparats digitalt av Användaren/Kunden.
   
§ 1 Bilder till påseende - lågupplösta skissbilder
Bildbyrå Stockholmsfotos bilder finns tillgängliga på www.stockholmsfoto.se och www.stockholmsfoto.com för påseende och skissunderlag utan användarkonto. Bilder får sparas lokalt av användaren men inte publiceras eller reproduceras utan överenskommelse med Stockholmsfoto.
   
§ 2 Användande av bilder - högupplösta bilder
Kunden har rätt att använda högupplöst bild som är nedladdad från Bildbyrå Stockholmsfotos hemsida efter beställning av önskad bild. Kunden förbinder sig att betala i enlighet med betalningsvillkoren på fakturan. Med användande av bild avses varje form av publicering, reproduktion eller visning som går utöver användning av bild som skissunderlag.
   
§ 3 Användande av royaltyfri bild
Kunden har rätt att använda betald bild utan tidsbegränsning efter köp. Användarrättigheterna kan dock ej överlåtas till annan person, företag eller organisation än det som uppgivits vid tillfället för bildköpet.
   
§ 6 Avbeställning
Om Kund önskar avbeställa bild och avbeställningen sker inom 20 dagar från datumet från beställningen reduceras priset med hälften av det fakturerade priset för bilden ifråga, förutsatt att bilden inte har använts inom denna tid. Vid senare avbeställning medges inte något avdrag på priset.
   
§ 7 Byline
Vid varje användning av beställd bild, ska Kunden ange ”Stockholmsfoto” och fotografens namn i anslutning till bilden eller så att den intresserade lätt kan se vem som är upphovsman till bilden, t ex i en fotografförteckning. Av bl a estetiska skäl kan undantag göras från denna regel.
   
§ 10 Förvanskning av bild
Kunden har efter köp rätt att använda bilden i montage eller göra mindre modifieringar. Att förvanska bilden ovarsamt, oetiskt eller oestetiskt är inte tillåtet och beivras. Vid montage och retusch i journalistiska sammanhang skall detta alltid anges i text i anslutning till bilden.
   
§ 11 Ansvarsbegränsning
Kunden förbinder sig att bildanvändningen inte strider mot upphovsrättslagar, lagen om bild i reklam, lagen om kränkande fotografering eller andra lagar som omfattar publicering av bilder. Bildbyrå Stockholmsfoto ansvarar inte för ekonomiska anspråk från tredje man med anledning av rättigheter knutna till person, varumärke, eller upphovsrättsligt skyddat verk på beställda bilder.
   
   
I känsliga sammanhang såsom sex, politik eller läkemedel ska medgivande till publicering av bild inhämtas av Bildbyrå Stockholmsfoto. Det är kundens ansvar att bedöma bildens tekniska kvalitet för det ändamål den ska användas till, bildbyrån ansvarar inte för eventuella kostnader kopplade till detta.
   
§ 12 Ändringar och tillägg
Om Kunden vill göra avsteg från något av dessa villkor förutsätts att separat skriftligt avtal upprättas mellan parterna.
   
   
Kontakta Bildbyrå Stockholmsfoto om du har frågor.
[email protected]
Tel 08-10 46 42

 

Flygfoto från Stockholm. 
Flygfoto från Stockholm. Det är fantastiskt med flygfotografier, se några riktigt fina bilder från ovan..

Flygfoto från Stockholm


Folklivet - bilder från Stockholm

Folklivet i Stockholm. 
Stockholmare och besökare från hela världen gör Stockholm till en spännande och dynamisk storstad..
Stockholmare och besökare från hela världen gör Stockholm till en spännande och dynamisk storstad.

Gamla stan - bilder. 
Bilder från Gamla stan, Stockholms hjärta, huvudstadens historiska mittpunkt..

Gamla stan - bilder från Stockholm


Djurgården - bilder från Stockholm

Djurgården - bilder. 
Bilder från Djurgården, grönare och skönare än någon annan del av staden..
Bilder från Djurgården, grönare och skönare än någon annan del av staden.

Sommarbilder från Stockholm. 
Sommarbilder från Stockholm. N-r dygnsmedeltemperaturen -r +10 grader eller mer minst 7 dygn i str-ck -r det sommar i Stockholm och det brukar normalt intr-ffa 13 maj..

Sommar i Stockholm


Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Bildbyrå Stockholmsfoto | Högbergsgatan 25, 2tr, 116 20 Stockholm | +46 (0)8 10 46 42 | +46 (0)737 20 38 85 | [email protected]
Producerad av Reaktion
med kraft från
Eyebeep Publicering